Home

O nás

LawWin
Advokátska kancelária LAWWIN je modernou a dynamicky sa rozvíjajúcou kanceláriou.
V praxi sa snažíme uplatniť všetky naše skúsenosti, tak aby sme dosiahli, čo najlepší výsledok pre nášho klienta, pričom často čerpáme aj z našich skúsenosti zo zahraničia.
Našim cieľom je hájiť práva a záujmy našich klientov, pričom využívame progresívne a moderné metódy na dosiahnutie tohto cieľa.
Uprednostňujeme personalizovanú advokáciu, to znamená, že pristupujeme ku každému klientovi osobitne a aj zdanlivo navonok podobajúce sa problémy, riešime pre každého klienta s individuálnym prístupom. Každá situácia a každý problém v kontexte vonkajších vplyvov má rozdielne riešenia. Je pre nás dôležité nájsť si dostatok času na každého klienta, tak aby sme zvolili čo najlepší, najrýchlejšie a najefektívnejší postup.
Dôležitými princípmi našej kancelárie sú vzájomná dôvera, odbornosť, flexibilita, inovatívnosť a samozrejme aj dostupnosť našej právnej pomoci.
Na každom prípade nám záleží, ku každému pristupujeme zodpovedne a s rešpektom.
Advokátska kancelária LAWWIN spolupracuje aj s externými odborníkmi a konzultantmi z rôznych oblastí, tak aby bola zabezpečená absolútna odbornosť a profesionalita.
Naša kancelária je pripravená riešiť Vaše problémy, ale aj Vaše radosti, či nápady. Sme pripravení konzultovať, pomáhať a zastupovať Vás.

Advokáti

LawWin
JUDr. Dorota Flašíková, LL.M

JUDr. Dorota Flašíková, LL.M

partner § advokát

Advokácií sa venuje od roku 2010. Počas svojej praxe pôsobila vo viacerých advokátskych kanceláriách na Slovensku. Neskôr pôsobila ja na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky na Sekcii Medzinárodného práva, kde uplatnila svoje skúsenosti zo štúdia na Bruselskej univerzite Vrije. V rámci svojho pôsobenia na MS SR prehĺbila svoju prax v oblasti medzinárodného a európskeho práva. Podieľala sa na príprave viacerých európskych smerníc a nariadení. Ako aj na príprave Dohovorov Rady Európy.
V súčasnosti sa zameriava na civilnú sporovú a mimosporovú agendu, najmä v oblasti rodinného práva.

Kontakt

LawWin
office@lawwin.sk
+421 2 20 400 862
Záhradnícka 60, Bratislava

Fakturačné údaje

Sídlo:
Vajnorská 98/A, 831 04 Bratislava
IČO: 53 199 782
DIČ: 2121303217

Zapísaná v Obch. registri Okr.súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 146557/B
Zapísaná do Slovenskej advokátskej komory

Kancelária: Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava (Polyfunkčný dom Glória)