Právo v zdravotníctve

Právo v zdravotníctve

Právo v zdravotníctve

LawWin

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

  • Zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • Právne poradenstvo pre súkromne ambulancie a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • Pracovnoprávne vzťahy
  • Komunikácia vo vzťahu so sociálnou poisťovňou a sociálne poradenstvo
  • Komunikácia so zdravotnými poisťovňami

Pre prijímateľov zdravotnej starostlivosti , pre pacientov:

  • Poradenstvo a zastupovanie pacientov pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • Zastupovanie v súdnych sporoch voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti-Náhrada za smrť blízkej osoby (priznanie náhrady za nemajetkovú ujmu)