Správne právo

Správne právo

Správne právo

LawWin

Správne právo sa zaoberá predovšetkým riešením vzťahov občanov, resp. právnických organizácii a správnych orgánov

  • Komunikácia so správnymi orgánmi
  • Podávanie žiadosti, sťažností a podnetov správnych orgánov
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v procese stavebného konania
  • Zastupovanie v rámci správneho súdnictva