Európske a medzinárodné právo

Európske a medzinárodné právo

Európske a medzinárodné právo

LawWin
  • Zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva – V prípade, že boli využité všetky dostupné prostriedky ochrany na štátnej úrovni, t.j. v rámci Slovenskej republiky je možné využiť aj posledný inštitút v prípade porušenia základných ľudských práv a slobôd a to je inštitút ESĽP
  • Zastupovanie pred Európskym súdnym dvorom – predovšetkým v prípade prejudiciálnych otázok, ale aj v prípade rôznych druhov žalôb. Preskúmavanie aktov Európske Únie.