Pracovné právo

Pracovné právo

Pracovné právo

LawWin
  • Riešenie pracovnoprávnych sporov priamo na pracovisku s kolegami, či vedením organizácie
  • Vypracovanie pracovných zmlúv a iných dokumentov súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi
  • Skončenie pracovného pomeru a nárokov z toho vyplývajúcich
  • Odstupné a Odchodné, nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov
  • Vypracovanie akýchkoľvek zmlúv potrebných na výkon činnosti Vašej spoločnosti, či povolania