Rodinné právo

Rodinné právo

Občianske právo

LawWin

Oblasť rodinného práva spadá do kategórie všeobecného občianskeho práva, vyžaduje si však určité špecifiká a preto je potrebné zvoliť individuálny prístup. V tejto oblasti práva je vhodné a veľmi účinné využívať mimosúdne riešenie sporov, prípadne inštitút mediácie s ktorou Vám radi pomôžeme. Je dôležité nájsť najúčinnejší spôsob riešenia problému.
Rodinné právo zahŕňa najmä právne poradenstvo a/alebo zastupovanie pred súdom pri:

  • Rozvod manželstva
  • Úprava rodičovských práv na čas po rozvode
  • Výživne
  • Výkon právoplatného rozhodnutia
  • Rozdelenie alebo zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)