Zmluvné právo

Zmluvné právo

Zmluvné právo

LawWin

Zmluvné právo je dôležitou súčasťou každodenného života. Naša advokátska kancelária poskytuje poradenstvo počas vhodného výberu zmluvnej základe, počas rokovania o zmluvách, vypracovanie jednotlivých zmlúv a zároveň podporu pri ich samotnom výkone.

Zmluvné typy sú napríklad:

  • Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Zmluva o dielo
  • Pracovná zmluva
  • Zmluva o úvere, Zmluva o pôžičke