Mimosúdne riešenie sporov

Mimosúdne riešenie sporov

Mimosúdne riešenie sporov

LawWin

V súčasnosti sa do popredia dostáva mimosúdne riešenie sporov, ktoré môže prebiehať na úrovni advokátov, alebo aj prostredníctvom inštitútu Mediácie. V oboch zvolených prípadoch sme Vám k dispozícií.

Výhody mimosúdneho riešenia sporov sú najmä:

  • Čas – možnosť uzavrieť Dohodu už na 3 stretnutí
  • Financie – nie je potrebné platiť súdne poplatky a súdne trovy
  • Rozhodujete sami – je to v rukách klientov, nie sudcu
  • Kedykoľvek sa dá rokovanie o dohode ukončiť a môže sa podať návrh na súd
  • Spokojnosť oboch strán – v prípade uzavretia Dohody sú spokojné obe strany
  • Dohody sa dajú spísať formou notárskej zápisnice, resp. súdneho zmieru, tak aby boli v budúcnosti vymožiteľné